ƒc = 1/(2πRC)

 

Feeling technoso ?

A post shared by jicämä (@jicama_sound) on

 

Ëœõ!!

A post shared by jicämä (@jicama_sound) on

 

Full audio track https://m.soundcloud.com/jicama/cylo

A post shared by jicämä (@jicama_sound) on

 

Ô_ô

A post shared by jicämä (@jicama_sound) on

 

Ι

A post shared by jicämä (@jicama_sound) on

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
Jicämä 2015 all rights reserved